PYROMAX DIESELVARMERE

Godt og varmt, i båten, bilen eller hytta

 

Garanti og salgsvilkår

Ved kjøp hos oss gjelder 2 års garanti. 

Vi vil i hvert tilfelle sammen med deg som kunde alltid søke å løse et problem, dersom produktet kan repareres vil vi vurdere det, reparasjoner vil vi i utgangspunktet tilby kostnadsfritt innenfor garanti tiden på  2 år, dersom det ikke påvises brukerfeil eller annet i henhold til punktene under. Viser det seg at det er et problem med produktet som ikke kan repareres ordner vi selvsagt et nytt dersom alle kriterier oppfylles. 

Vi vil være så fleksible som mulig i hvert enkelt tilfelle, men det er noen forhold vi må ta noen forbehold om, det kan være i situasjoner hvor det avdekkes at det er gjort feilaktig installasjon, feil bruk, og feil ved drivstofftilførsel, som følge av luft i system, feil drivstofftype, vann i drivstoff, feil som har oppstått som følge av lekkasjer i drivstoffslanger og lignende. Det er kundens ansvar å sørge for at systemet er skikkelig montert og at det med jevne mellomrom kontrolleres for lekkasjer i slanger og at klemmer strammes skikkelig, og at det ellers utføres enkelt vedlikehold.

Garanti gjelder ikke ved:

 

  • Force majeure, brann, oversvømmelse, lynnedslag, ytre påvirkning.
  • Spenning over eller under de oppgitte grenseverdier som gjelder for apparatet. Feilaktig installasjon etter montering av utstyret, montert av kjøper eller firma som ikke har fulgt anvisninger fra Pyromax  brukermanual for produktet.
  • Transportskader, bruk av apparatet som ikke er innenfor gitte grenser fra Pyromax og produsenten.
  • Ethvert forsøk på eller å utførte reparasjoner av apparatet, av kunde eller andre firma som ikke er godkjent av Pyromax. Dersom apparatet skal repareres skal det enten sendes Pyromax eller at kunden tar kontakt med oss med forslag til eventuelle autoriserte verksteder for slikt utstyr. I slike tilfeller kan Pyromax etter å ha vært i kontakt med reparatør, gi samtykke til at feilsøking og reparasjon kan gjøres.

 

Dersom det kreves å benytte garanti, skal kjøper og / eller montør stille med dokumentasjon på at montering / installasjon er gjort i henhold til kravene fra produsent. Bilder av hele systemet i oppmontert tilstand må sendes oss, i tillegg dersom utført av montør / firma, skal dette dokumenteres. Apparatet må dessuten sendes til oss for en tilstandssjekk og avlesing av driftsparametre. 

 

Systemet er konstruert slik at det skal unngå for mye soting i brennkammer, men det kan likevel skje ved feil bruk. Dersom det avdekkes at feil bruk har medført unødig mye soting i brennkammer kan dette også stå i veien for at bruk av garanti godkjennes. Mye brenning på for lav effekt kan også bidra til soting. Det er derfor viktig at en ikke kjører apparatet for ofte på veldig lav effekt over lengre perioder.

Det er kundens ansvar at utstyret brukes i henhold til oppgitte instruksjoner. Med brukerfeil i forhold til dette mener vi at dersom strømmen til apparatet stenges av for tidlig etter at stoppknappen er aktivert og før apparatet har stoppet helt. Dette bør ikke skje da det kan føre til overoppheting av brennkammer og med skade fordi varmeren ikke får fullført en kontrollert nedkjøling.

 

Eventuelle kostnader for demontering av utstyret som det kreves garanti for er kundens ansvar, det gjelder også forsendelse av utstyr til oss for kontroll. Dersom ikke det under spesielle tilfeller er avtalt noe annet på forhånd. Kunden er også ansvarlig for kostnader for opp montering av utstyr etter at det har vært innsendt til oss for service / kontroll eller reparasjon.

Innsending til oss for service / kontroll eller reparasjon skal ikke sendes i oppkrav. Selger er ikke ansvarlig for fraktekostnader.

Angrerett på kjøp gjelder. Frist for å benytte seg av angreretten er 14 dager etter kjøp. Vilkårene er at

produktet ikke skal ha vært montert opp, eller forsøkt montert opp. Ved

returnering skal alt være i samme stand som da kunden mottok produktet. Dvs, fullstendig ubrukt, og original emballasje skal være i orden.

Salgsvilkår hos Pyromax

 

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og ekskl. frakt, med mindre annet er nevnt. Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra vår leverandør.

Reklamasjoner og returnering av mottatte varer må avtales før varen sendes i retur. Ikke avtalte returer vil ikke bli behandlet/kreditert. Alle leveringstider som blir oppgitt fra oss skal anses som veiledende. Leveranseproblemer fra leverandører samt forsinkelser under transport fra leverandør kan vi ikke ta ansvar for. så det er viktig og oppgi både e-post telefonnummer slik at vi kan varsle dersom forsendelser blir forsinket. Vi tar forbehold om mulige feil på våre nettsider. Standard Kjøpsvilkår og betingelser ved kjøp hos oss ligger i vår nettbutikk og skal bekreftes lest før innsending / registrering av kjøp på betalingssiden.

 

 

 

 

 


Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet