Garantivilkår

Garantivilkår

Ved kjøp hos oss gjelder 2 års garanti på Dieselvarmere og annet utstyr.

For Varmepumper er garantien 5 år (Se mer om vilkårene for pumper lengre ned)

Dieselvarmere & annet utstyr:

Vi vil i hvert tilfelle sammen med deg som kunde alltid søke å løse et problem, dersom produktet kan repareres vil vi vurdere det, reparasjoner vil vi i utgangspunktet tilby kostnadsfritt innenfor garanti tiden på  2 år, dersom det ikke påvises brukerfeil eller annet i henhold til punktene under. Viser det seg at det er et problem med produktet som ikke kan repareres ordner vi selvsagt et nytt dersom alle kriterier oppfylles. 

Vi vil være så fleksible som mulig i hvert enkelt tilfelle, men det er noen forhold vi må ta noen forbehold om, det kan være i situasjoner hvor det avdekkes at det er gjort feilaktig installasjon, feil bruk, og feil ved drivstofftilførsel, som følge av luft i system, feil drivstofftype, vann i drivstoff, feil som har oppstått som følge av lekkasjer i drivstoff slanger og lignende. Det er kundens ansvar å sørge for at systemet er skikkelig montert og at det med jevne mellomrom kontrolleres for lekkasjer i slanger og at klemmer strammes skikkelig, og at det ellers utføres enkelt vedlikehold.

Garanti gjelder ikke ved:

  • Force majeure, brann, oversvømmelse, lynnedslag, ytre påvirkning.
  • Spenning over eller under de oppgitte grenseverdier som gjelder for apparatet. Feilaktig installasjon etter montering av utstyret, montert av kjøper eller firma som ikke har fulgt anvisninger fra Pyromax  bruker manual for produktet.
  • Transportskader på produktet skal meldes til transportøren, for eksempel Posten Norge, og eventuell erstatning kreves av fra transportør. Skader som følge av bruk av apparatet som ikke er innenfor gitte grenser fra Pyromax og produsenten.
  • Ethvert forsøk på eller å utførte reparasjoner av apparatet, av kunde eller andre firma som ikke er godkjent av Pyromax. Dersom apparatet skal repareres skal det enten sendes Pyromax eller at kunden tar kontakt med oss med forslag til eventuelle autoriserte verksteder for slikt utstyr. I slike tilfeller kan Pyromax etter å ha vært i kontakt med reparatør, gi samtykke til at feilsøking og reparasjon kan gjøres.

Dersom det kreves å benytte garanti, skal kjøper og / eller montør stille med dokumentasjon på at montering / installasjon er gjort i henhold til kravene fra produsent. Bilder av hele systemet i oppmontert tilstand skal sendes oss, i tillegg dersom utført av montør / firma, skal dette dokumenteres. Apparatet må dessuten sendes til oss for en tilstands sjekk og avlesing av drifts parametere. 

Systemet er konstruert slik at det skal unngå for mye soting i brennkammer, men det kan likevel skje ved feil bruk. Dersom det avdekkes at feil bruk har medført unødig mye soting i brennkammer kan dette også stå i veien for at bruk av garanti godkjennes. Mye brenning på for lav effekt kan også bidra til soting. Det er derfor viktig at en ikke kjører apparatet for ofte på veldig lav effekt over lengre perioder.

Det er kundens ansvar at utstyret brukes i henhold til oppgitte instruksjoner. Med brukerfeil i forhold til dette mener vi at dersom strømmen til apparatet stenges av for tidlig etter at stopp modus er aktivert og før apparatet har stoppet helt. Dette bør ikke skje da det kan føre til overoppheting av brennkammer og med skade fordi varmeren ikke får fullført en kontrollert nedkjøling.

Eventuelle kostnader for demontering av utstyret som det kreves garanti for er kundens ansvar, det gjelder også forsendelse av utstyr til oss for kontroll. Dersom ikke det under spesielle tilfeller er avtalt noe annet på forhånd. Kunden er også ansvarlig for kostnader for opp montering av utstyr etter at det har vært innsendt til oss for service / kontroll eller reparasjon.

Innsending til oss for service / kontroll eller reparasjon skal ikke sendes i oppkrav. Selger er ikke ansvarlig for frakte kostnader.

Angrerett på kjøp gjelder. Frist for å benytte seg av angreretten er 14 dager etter kjøp. Vilkårene er at produktet ikke under noen omstendighet skal ha vært montert opp, eller forsøkt montert opp. Ved returnering skal alt være i samme stand som da kunden mottok produktet. Dvs, fullstendig ubrukt, og med alle tilhørende deler ubrukt og uskadet. Produktet skal returneres i original emballasje.

Varmepumper:

For varmepumper er garantitiden 5 år. Alle varmepumper kjøpt fra Pyromax skal være montert av sertifisert montør, enten fra Pyromax eller av montører utpekt av Pyromax. Ved kjøp av varmepumpe gjennom nettbutikken uten at det er avtalt montering som utføres av Pyromax eller annet firma / montør utpekt av oss, gjelder følgende: Kunde forplikter seg ved kjøp å benytte godkjent montør, dette kan være hvor som helst i landet. Kunde må da snarest etter at godkjent varmepumpe montør har montert pumpen sende kopi av kvittering fra montør på arbeidet til oss per epost for registrering. Det skal også dokumenteres at montøren er godkjent montør i tilfeller hvor kunden selv velger montør. Ved enhver montering utført av kunde selv (som ikke er sertifisert) vil garanti bli berørt eller bortfalle. Enkleste metode ved kjøp av varmepumpe i nettbutikk og som skal sendes til andre deler av landet er følgende: Kunde kjøper pumpe i nettbutikk, vi finner egnet montør der kunden bor, vi tar så kontakt med kunde og avtaler monteringen til rimeligste pris. Vi sender pumpen og montør vil ta kontakt for monterings tidspunkt direkte med kunde. Kostnad for montering betales direkte til montør. Kunden trenger da ikke å sende noen dokumentasjon til oss, da det på denne måten er en montør utpekt av oss og dermed har vi notert hvem som har montert din varmepumpe.

Garanti gjelder ikke ved:

  • Force majeure, brann, oversvømmelse, lynnedslag, ytre påvirkning.
  • Bruk av feil spenning, Feilaktig installasjon etter montering av utstyret, montert av kjøper eller firma som ikke har fulgt anvisninger fra Pyromax  bruker manual for produktet.
  • Transportskader på produktet skal meldes til transportøren, for eksempel Posten Norge, og eventuell erstatning kreves av fra transportør. Skader som følge av bruk av varmepumpen som ikke er innenfor gitte grenser fra Pyromax og produsenten.
  • Ethvert forsøk på eller å utførte reparasjoner av varmepumpen av kunde eller andre firma som ikke er autorisert for arbeid med varmepumper. Dersom varmepumpen skal repareres skal den montør eller firma som har montert varmepumpen kontaktes, eller at kunden tar kontakt med oss med forslag til eventuelle autoriserte firma. I slike tilfeller kan Pyromax etter å ha vært i kontakt med reparatør, gi samtykke til at feilsøking og feilsøking eller reparasjon kan gjøres.

Kjøp & Salgsvilkår hos Pyromax  (Se for øvrig eget dokument "Salgsbetingelser" som ligger i bunnen av nettsiden vår.

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og ekskl. frakt og montering, med mindre annet er nevnt. Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Reklamasjoner og returnering av mottatte varer må avtales før varen sendes i retur. Ikke avtalte returer vil ikke bli behandlet/kreditert. Alle leveringstider som blir oppgitt fra oss skal anses som veiledende. Leveranseproblemer fra leverandører samt forsinkelser under transport fra leverandør kan vi ikke ta ansvar for. så det er viktig og oppgi både e-post telefonnummer slik at vi kan varsle dersom forsendelser blir forsinket. Vi tar forbehold om mulige feil på våre nettsider. 

Alle våre Pyromax dieselvarmere og varmepumper er CE merket. Når du handler hos oss handler du fra et Norsk firma og får 2 års garanti på dieselvarmer fra oss. For varmepumper er garantitiden 5 år. Produkter som ikke er på lager lokalt kan i noen tilfeller sendes direkte fra leverandør lager til kunde. Dette gjelder kun dieselvarmere. Normal leveringstid for varer som sendes fra sentrallager er 7-14 dager alt etter om varen det gjelder finnes på leverandør lageret.

Vi har support og service, og kan montere og ta service på varmere og pumper lokalt og i enkelte områder innenfor vår region. Ellers tar vi reparasjoner og service på varmere som sendes inn til oss. Vi har billige deler og tilgang på absolutt alle deler til alle Pyromax varmere og pumper Vi skaffer også enkelte deler til andre merker som for Eks. Webasto og Eberspacher. Vi forhandler også varmepumper av andre merker fra Panasonic, Wilfa og Toshiba.